Oluruna blrakma, Elinden geleni yap Ve gerisini

Allah’a blrak.
Ki olana; “Rfibbim béyle istemi$” deyip

.(“hnlilnluum

gbnliinii ra21 edebilesm…
– Halit Altun

LEAVE A REPLY